Необходими са по-амбициозни политики, за да може Германия да се възползва от потенциала на биогоривата да намалят вредните емисии, твърди немската биоетанол асоциация (BDBe) и подканва правителството да вземе мерки в тази посока.

Председателят на BDBe Норбърт Шиндлер подчертава, че целите за намаляване на парниковите емисии в горивата ще останат на ниво от едва 4% чак до 2020, когато е предвидено увеличение до 6%. Според асоциацията тази цел от 6% трябва да се изтегли за 2019, а от 2020 да се качи на най-малко 8%.

Немската агро-агенция е отчела, че емисиите въглероден диоксид през 2016 са били със 75.4% по-ниски при употребата на биоетанол, отколкото при употребата на изкопаеми горива. Налагайки по-амбициозни цели, Германия ще понижи значително емисиите от над 30-те милиона автомобила, използващи бензин, в страната, коментираш Шиндлер.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.