Европейските производители на етанол страдат от отрицателни маржове в условията на ниски цени, които в седмицата до 28-ти март са паднали до 424-430 евро на куб. м. франко борд (FOB) Ротердам, най-ниското ниво от септември 2016 насам, съобщава ICIS, като цитира източници.

Очаква се ниските цени да продължат през второто и евентуално третото тримесечие на годината, като се има предвид високите нива на складови количества и производство. Според дилър, цитиран от ICIS, европейският пазар за етанол за гориво се намира в дългосрочна криза, поради очакванията за таван под 7% на биогоривата от земеделски култури в Европа и слабата употреба на E10.

Естония и Румъния, например, ще увеличат консумацията на етанол, но месни играчи очакват реалното търсене в Румъния да нарасне постепенно, поради ограничен капацитет за смесване и предлагане.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.