Националната лаборатория за възобновяема енергия (NREL) при министерството на енергетиката на САЩ е успяла да извлече повече гориво от водорасли чрез подобрен процес на рафиниране.
При традиционните методи, водораслите произвеждат липиди, които се превръщат в гориво. Според NREL обаче чрез определени техники биомасата от микро водорасли може да произведе въглехидрати и протеини в допълнение към липидите.
В предишни свои изследвания лабораторията е използвала процес на разделяне на твърдите и течните съставки за да превърне въглехидратите в захари подлежащи на ферментация, които след това могат да се използват за производство на етанол. Голяма част от захарите обаче, до 37%, били изгубвани в този процес.
При новото изследване този процес на разделяне се изпуска и всички компоненти на водораслите се подлагат директно на ферментация. Така етанолът и липидите се извличат едновременно. След преобразуване на липидите във възобновяеми горива, учените постигнали общ добив на гориво еквивалентен на 126 галона бензин от един тон биомаса, или 32% повече от добива само от липиди, при разход 9.91 долара (8.77 евро) на галон бензин еквивалент (GGE) с вида Scenedesmus acutus.
Новият процес, наречен Combined Algal Processing (CAP), може да намали разхода за производство на биогориво от водорасли с почти 10 долара на GGE в сравнение с процеса използващ само липиди. Това все още е далече от конкуриране на цената на петрола, но е стъпка в тази посока, казва лабораторията.