ORLEN Poludnie, компания от полската група ORLEN, в петък обяви, че планира изграждането на завод за етанол от второ поколение при рафинерията си в Йедличе, югоизточна Полша.

Фабриката ще може да произвежда 25 000 тона биоетанол годишно. С този проект компанията иска да укрепи позицията си на лидер в областта на биогоривата и биокомпонентите в Пошла, като същевременно подкрепи и националните цели за по-висок дял на възобновяеми източници в течните горива.

Съгласно наскоро подписано лицензионно споразумение ORLEN Poludnie ще използва технологията sunliquid® на Clariant при производството на етанол от селскостопански отпадъци. Основната суровина ще бъде слама, доставяна от местни ферми.

ORLEN Poludnie заяви, че в Йедличе има смисъл да се произвежда и биогаз. Компанията също така обмисля и инсталирането на комбинирана централа за производство на топлинна и електрическа енергия (CHP), захранвана с биогаз и лигнин.

Article by Renewables Now: ORLEN Poludnie to build bioethanol plant in Poland