Производството на пелети от растителния отпадък от царевицата, използвана за производството на етанол, може да бъде източник на допълнителен приход в земеделските райони на САЩ, според изследвания, поръчани от Trestle Energy.

Докладите са фокусирани върху Айова и Небраска, които са големи производители на етанол. Според тях етаноловата индустрия в двата щата произвежда съответно по 15.6 млн. тона и 8.32 млн. тона растителен царевичен отпадък, който може да бъде прибиран от полетата и преработван в пелети, които да се използват за производството на ток.

Резултатът от създаването на индустрия за пелети от този отпадък в Айова може да е повече от 1 млрд. долара (848 млн. евро) допълнителни трудови доходи и 2 млрд. долара принос към брутния вътрешен продукт (БВП) на щата до 2030 г. За Небраска цифрите са съответно 840 млн. и 1.5 млрд. долара.

Използването на тези отпадъци за редуциране на въглеродни емисии намалява и въглеродния интензитет на етанола.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.