Производители на етанол се обръщат към алтернативни продукти, за да преборят ниските цени и маржове на печалба, адвокатската фирма Bryan Cave LLP пише в статия по-рано този месец.

За 2017 г. се очаква рекордно производство на етанол в САЩ, което заедно с високите нива на запаси в момента, подтиска цените на етанола. Фирмата цитира данни, според които цените са паднали с 42.5% през последните пет години.

За да се справят със ситуацията някои производители временно затварят заводи, а други ce обръщат към алтернативни продукти. Archer Daniels Midland и Green Plains, едни от големите играчи в сектора, вече са взели решение да произвеждат алкохол за напитки и индустриална употреба вместо гориво в част от съоръженията си.

Производители на етанол също така могат да адаптират заводите си за производство на n-butanol, който се използва като суровина за разтворители за редица продукти.

Според Bryan Cave след пет години на слаба доходност диверсификацията може да е от ключово значение за дългосрочните перспективи на производителите на етанол.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.