Eтанолът обикновено се свързва с пазара на горива или химическата промишленост, но третото му по значимост приложение е в хранително-вкусовата промишленост.

Според последни данни на Европейска асоциация на производителите на възобновяем етанол ePURE, количеството етанол използвано в хранително-вкусовата промишленост е нараснало до 410 милиона литра през 2015 г. от 350 милиона литра през 2014 г. и 290 милиона литра през 2009 г.

Етанолът, известен още като етилов алкохол, е безцветна, летлива и запалима течност, която най-често се произвежда чрез ферментацията на скорбяла и захари. Използва се за производството на редица алкохолни напитки като водка и джин, чрез добавянето на аромати, овкусители и вода към неутрален алкохол. Джинът например се произвежда чрез инфузията на плодове от хвойна.

Етанолът, предназначен за напитки, се различава от този за гориво по силата, която трябва да e 96% и по чистотата си. Етанолът за консумация трябва да е чист или с други думи, натурален, без примеси и добавки, които да го правят негоден за пиене. Когато етанолът е предназначен за приложения извън хранително-вкусовата промишленост, той обикновено е означен като денатуриран.

Етанолът има роля и в производството на овкусители и аромати за храни и напитки. Използва се за извличането и концентрирането на тези съставки, като крайните продукти не съдържат алкохол.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.