Потреблението на биоетанол в Обединеното кралство през второто тримесечие на 2019 г. е намаляло до 187 милиона литра от 193 милиона литра година по-рано според официални статистическите данни.

Делът на етанола в горивото на пазара е бил 4,3%, докато през същия период на 2018 г. той е достигнал 4,5%. Делът на биодизела от 3,5% остава непроменен.

Според Гейнор Хартнел, директор Зелени горива към Асоциацията за възобновяема енергия (REA), Великобритания трябва да представи по-амбициозни политики за насърчаване на възобновяемите източници в горивата. „Бихме могли да удвоим потреблението на етанол за една нощ с въвеждането на E10, което отдавна отлагаме. Има потенциал и за по-високи нива на употреба на биодизел, като са налични и достатъчно устойчиви суровини за неговото производство“, заяви Хартнел скоро след публикуването на данните.

Обединеното кралство все още обмисля въвеждането на E10 като стандарт. От началото на октомври Холандия направи това и се присъедини към списъка на европейските страни, в които Е10 е на пазара. Това са Белгия, България, Финландия, Франция, Германия, Люксембург и Румъния.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.