Европейският производител на етанол CropEnergies AG (ETR: CE2) отчете рекорден тримесечни оборот благодарение на „значително по-високите“ продажни цени на етанола.

Приходите за периода юни-август 2019 г. са нараснали с 22% на годишна база до 245 млн. евро (269 млн. долара), а оперативната печалба на CropEnergies се е утроила до 28.6 млн. евро. Нетната печалба за тримесечието е достигнала 21,2 млн. евро, спрямо 4,7 млн. евро през 2018 г.

Компанията заяви, че цената на етанола в Европа през юни (началото на отчетното тримесечие) е била около 595 евро за м3, а през август - около 575 евро/м3. CropEnergies обясни, че спадът в цената се дължи основно на ръст на вноса от Южна Америка и САЩ.

Компанията е произвела 478 000 м3 етанол през първата половина на фискалната година 2019/20 г. в сравнение с 494 000 м3 година по-рано.

 

Article by Renewables Now: Higher ethanol prices lift CropEnergies' revenue, profits in summer 2019