Търсенето на етанол в ЕС ще скочи с 58% до 2030 г. ако горивната смес Е20 достигне пазарен дял от 20%, показва нов доклад на E4tech.

Това повишение се равнява на 3,2 милиарда литра над доставеното през 2017 г.

При сценарий на високо търсене, при който пазарният дял на E20 е 100%, предлагането на етанол ще трябва да се увеличи с 11,5 милиарда спрямо обемите от 2017 г., изчисляват от E4tech. В докладът се посочва, че дори и всичкият етанол в този сценарий да бъде произведен от хранителни посевни култури, няма да бъдат надвишени лимитите, заложени в ревизираната Директива на ЕС за възобновяема енергия (RED II).

Според доклада през 2017 г. ЕС е разполагал с 2,9 милиарда литра неизползван капацитет за производство на етанол, който може да бъде използван, за да посрещне част от нарастващото търсене в бъдеще. Другите възможности включват нови производствени капацитети за етанол от първо и второ поколение и внос.

Етаноловата индустрия смята, че Е20 е следващата важна стъпка в посока намаляването на вредните емисии от транспорта в ЕС. Засега, обаче, Е5 е най-разпространената смес. През ноември броят на страните, използващи Е10, беше девет, като в началото на 2020 г. се очаква Словакия, Унгария и Литва да се присъединят към списъка.

 

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.