Динамиката на пазарите в сектора на селскостопанските култури и на биогоривата водят до сериозни предизвикателства пред производителите на етанол в световен мащаб. През последните две години световните цени на захарта маркират спад с над 20%, като само през втората половина на 2014 г. този спад възлиза на 8%. При захарните култури (захарна тръстика, захарно цвекло и царевицата), които са основна суровина и за производство на етилов алкохол, е налице сериозен ценови спад на световните пазари. В глобален аспект тази тенденция от последните години накара производителите на тези култури (основно в Бразилия и САЩ) да намалят производството. Поради тази причина за първи път от пет години се очаква кампанията 2014-2015 г. да приключи с дефицит на пазара на захарта от 2-2,5 млн. тона.

Според анализатори спадът на цените на суровината за производителите на спирт няма да окаже достатъчно положителен ефект, тъй като покрай спада на цената на захарта, много от производителите на ”бялото злато” се преориентираха към производството на етанол, което значително засили конкуренцията в сектора, предлагането на етилов спирт за индустриални нужди, а оттам и натиск надолу върху цените на етанола.

Драстичният спад на цените на петрола през последните месеци допълнително ограничава пазарните ниши за сектора захарни култури-захар-спирт, поради намаленото търсене на спирт, използван като заместващо бензина гориво.

Source: Agra Europe и Agra Informa (подразделения на INFORMA GROUP), www.agra-net.net (World Ethanol and Biofuels Report).