В резултат на увеличението на цената на долара през последните няколко месеца се отчита засилен интерес към покупка на етанол и DDGS от България от страна на турските компании и фермери, отчитат търговските специалисти на Есентика. 

„Курсовите разлики в момента дават чувствително предимство на доставките от България”, споделя Съдкъ Молайюсеин, регионален мениджър Продажби. За турските производители на фармацевтични продукти, битова химия, хранително-вкусови добавки става по-изгодно да се доверят на качеството, което им се предлага от страна на български производители, каквито са Есентика. 

7 колонната дестилация на етанола на Есентика, в комбинация с европейския произход на стоката и сертификатите за гаранция са силни конкурентни предимства, подпомагащи  навлизането на българския етанол в производството на редица продукти в Турция. 

„Турските ни партньори са спокойни за регулярността на доставките, за възможностите, които им се дават при логистиката, което в комбинация с по-атрактивните ценови условия прави България желан доставчик на подобни суровини. Фермерите в Турция също са традиционно заинтересувани от покупката на DDGS, който в настоящата валутна ситуация се оказва изгодна инвестиция за техните животновъдни стопанства”, коментира още г-н Молайюсеин.