Продажбите на етанол в Швеция за първите девет месеца на 2018 г. са се свили с около 7% в сравнение със същия период на 2017 г. до 146,200 м3, въпреки че има покачване на търсенето при горивната смес Е85.

Предварителни данни от Statistics Sweden (SCB) показват, че продажбите на етанол при смесите с ниско съдържание на въпросното гориво са спаднали до 103,300 м3 от 119,200 м3 предишната година. Въпреки това Швеция отчита ръст от 13% при продажбата на етанол в смета Е85, в която чистото гориво достига дял от 85%.

Данни за продажбите на Е95 не са достъпни към момента.

Общите обеми биогорива, продадени в Швеция между януари и септември 2018 г., възлизат на 1,294,000 м3, което е с 10% по-малко, отколкото през 2017 г.

Швеция е зеленият лидер на ЕС. През 2016 г. страната поддръжа дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) от 53.8% в брутното крайно потребление на енергия, което освен електричество и отопление включва и транспорта. Целта й за 2020 г. е 49%.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.