Биогоривата имат важна роля в помощ на държавите-членки на ЕС за постигане на техните климатични цели, според доклад на Solar Impulse Foundation.

Докладът препоръчва на страните да увеличат задължителното смесване на биогорива. "Например, да въведат или разширят разпространението на E10 (бензин с 10% етанол) и E85 като възобновяеми горива, произведено от устойчиво отгледани култури, отпадъци и остатъци."

Докладът има за цел да препоръча на държавите-членки мерки, чрез които те могат да подобрят ефективността на енергийната система и да увеличат дeла на възобновяемите източници с цел намаляване на емисиите парникови газове. Той идва по време, когато държавите-членки се подготвят да подадат актуализации на националните си планове енергетика-климат. Европейската комисия очаква такива актуализации на всеки две години.

Докладът на фондацията е базиран на информация от 20 асоциации, представляващи секторите за енергийна ефективност и възобновяема енергия в ЕС.

Solar Impulse Foundation, водена от швейцарския екозащитник Бертран Пикар, стана известна около първия соларен полет около света, започнал през 2015.