Традиционният процес за производство на зърнено уиски включва високотемпературно готвене при 142°C. Когато се използва пшеница, обаче, е възможно тази температура да се намали до 85°C.

Изследванията показват, че 85°C са достатъчни за постигане на висок добив на алкохол от пшеница, докато царевицата изисква по-високата температура от 142°C. След фино смилане на тези зърнени култури, екип от изследователи доказва среден добив на алкохол от 457,7 литра алкохол на тон (LA/t) на база сухо тегло за пшеница, сготвена при 85°C. За сравнение средният добив при царевицата при същата температура е 441,7 LA/t.

При 142°C резултатите се различават значително – пшеницата дава среден добив от 447,8 LA/t, а царевицата постига 463,7 LA/t.

Тези открития са обещаващи както за производителите на алкохолни напитки, така и за производителите на биоетанол днес, тъй като намаляването на потреблението на енергия и минимизирането на въздействието върху околната среда са все по-важни аспекти на корпоративните стратегии.

Проучването също разкрива, че повторната употреба на пшеничните зърна при температура от 85°C дава почти пет пъти по-висок добив на алкохол в сравнение с повторната употреба на царевични зърна. Въпреки това, за този процес пшеничните зърна изискват повече обработка и третиране.

Можете да прочетете цялото проучване тук:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jib.236