Проучване на изследователи от Хонг Конг и държавния университет в Канзас показва, че замяната на част от стандартната царевично-соева смеска при отглеждането на прасета с изсушен спиртоварен зърнен остатък (DDGS) може да намали емисиите на въглероден диоксид, използването на земя и екотоксичността. 

Производството на свинско месо с ниски въглеродни емисии е тема, която привлича все повече внимание покрай глобалните усилия за изграждане на устойчива икономика. За целите на своето проучване, екипът учени се фокусира върху фуражната формула при отглеждането на свине в САЩ и изследва какво би било въздействието над околната среда на нива на включване на DDGS от 10,1%, считано за ниско, и 28,8%, считано за високо. Изследователите се стремят да докажат, че DDGS, бидейки страничен продукт от производството на етанол, е по-устойчива опция. 

Резултатите показват, че диета, включваща 28,8% DDGS може да спести 0,04 кг въглероден диоксид на фунт DDGS в етапа на производство, в сравнение със стандартна царевично-соева смеска. В допълнение се наблюдава намаляване на използването на земеделска земя от 26% и понижение от 8% при екотоксичността на земната повърхност.