Консумацията на биоетанол в ЕС се повишава през 2021 и 2022 г. след постепенното премахване на COVID ограниченията, се казва в годишен доклад за биогоривата в ЕС, изготвен за Департамента по земеделието на САЩ.

За 2021 г. предварителни данни показват ръст в употребата на биоетанол от 5.5% до 5.44 млрд. литра, което е над нивото от предпандемичната 2019 г., и представлява нов рекорд. Сериозното увеличение в цените на бензина след инвазията на Русия в Украйна пък прави биоетанолът по конкурентен, което води до очаквано повишение в консумацията му с още 2.3% тази година до 5.57 млрд. литра. Голям принос за това увеличение има Франция, където продажбите на E85 се подкрепят от нарастващ брой "флекс фюел" коли.

В резултат на възстановяващото се търсене, както и нови производствени мощности, производството на биоетанол в ЕС е нараснало до рекордните 5.19 млрд литра през 2021 г. и се очаква да достигне 5.35 млрд. литра през 2022 г. Най-голям растеж има във Франция, Германия, Полша, Унгария, България и Румъния.

Докладът още отбелязва, че се увеличава употребата на захарно цвекло като суровина за производството на горивото, тъй като зърнените култури, основно пшеницата, са по-необходими за храна и фураж.