В Европа T2 цената за етанол FOB Ротердам на 6-ти август е достигнала 809 евро/куб м, което е най-високото ниво от началото на събиране на данните през 2007, съобщава Platts. 

Спот цената е нараснала с 131 евро спрямо края на юли и се е увеличила повече от два пъти спрямо рекордно ниското ниво от 350.25 евро/куб м през март поради липса на предлагане в Амстердам-Ротердам-Антверп (ARA) региона.  

След отпадането на ограниченията за движение изглежда предлагането не успява да отговори на ръста в търсенето. Производителите, които могат да произвеждат етанол за гориво и такъв за индустриални цели оптимизират второто, където маржовете са по-големи. Освен това през август е имало и забавяне на вноса. 

Очаква се осъществяването на доставките на вносен етанол да успокои пазара. Несигурността около възможната поява на втора вълна на коронавирус ограничения също има негативно влияние върху ценовата крива.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.

Image by Rob Dammers licensed under CC BY 2.0 via Flickr.