Използвайки сока на захарната тръстика за производството на биоетанол, Индия би намалила негативния ефект върху природните ресурси от целта да достигне 20% “блендинг” към 2030, твърди скорошно изследване на университета Станфорд.

Страната иска да увеличи нивото на смесване на етанол в бензина от около 6% сега. 

Индия е вторият най-голям производител на захар в света. В момента тя търси начин да се възползва от това, за да повиши енергийната си независимост и да достигне по-висок дял на възобновяема енергия. 

Един от авторите на изследването казва, че ако страната продължава да използва меласата като суровина за производството на биоетанол ще й трябват допълнително вода и земя и това ще доведе до производството на допълнителна захар. От друга страна, ако се използва сок от захарна тръстика, целта може да бъде постигната без да са необходими повече земя и вода от използваните в момента. 

Меласата е вторичен продукт от производството на захар.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.

Image by Chetan Bisariya licensed under CC BY 2.0 via Flickr.