Американската компания Tyton BioEnergy Systems  създаде технология, която позволява ефективнатото и евтино производство на етанол и биодизел от тютюн. Докато голяма част от технологичните решения за производство на етанол от целулоза изискват конструирането на скъпи биорафинерии, иновацията на Tyton позволява на съществуващите биорафинерии, които обработват царевица или пшеница,  да използват захарите от тютюна с минимални модификации. За Петър Майареновски , съсобственик и президент на Tyton BioEnergy Systems,  енергийният тютюн е бъдещата „златна“ суровина за биогоривната индустрия. Енергийният тютюн е богат на захари и масла и има ниско съдържание на лигнин, което прави екстракцията им много по-лесна.

Директорът на Института по тютюна и тютюневите изделия доц. Христо Бозуков*, обяснява, че потенциалът на българският тютюн за производство на биогорива остава неексплоатиран. Отвъд ползването на листата на растението за тютюневи изделия, неговите стебла, филизи и семена се изхвърлят, вместо да се използва за производство на етанол, биодизел, а от остатъчната биомаса да се произвежда шрот за храна на животни и екобрикети за отопление.

Главният технолог на Есентика Тодор Кичуков заяви: „с интерес следим за най-новите технологични иновации в индустрията и вярваме, че енергийният тютюн може да се заеме важна позиция като суров продукт, който да захранва нашите нужди по един по-чист начин, без похабяване на ценните ресурси на планетата.“

Ресурс:

*http://www.mzh.government.bg/odz-haskovo/bg/news/12-11-26/-879338120.aspx