През последните години се наблюдава увеличение на вноса в Турция на изсушен спиртоварен зърнен остатък (DDGS), като за 2017 той достига почти 1.79 млн. тона на стойност 337 млн. долара, според статия на местната камара на селскостопанските инженери.

През 2016 количеството внос е 1 милион тона.

Турция най-вече внася DDGS от САЩ, чиито дял миналата година е бил 82%. На следващите места са България и Русия, съответно с 4.5% и 3.6% дял. През първите 6 месеца на 2018 Турция е внесла 572,440 тона DDGS на стойност 132 млн. долара. Основният източник отново е САЩ с около 78%, следвана от Унгария (5.8%),  Русия (5.2%) и България (4.8%).

Според Съвета по зърно на САЩ, Турция е била вторият най-голям купувач на американски DDGS през пазарната 2016/17 година, внасяйки 1.36 млн тона, или значително повече от предходната година. През миналата година организацията е увеличила усилията си за намирането на алтернативни пазари за продукта, поради търговските бариери към китайския пазар.

 

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.