Консумацията на биоетанол като гориво в ЕС се очаква да намалее с 12.6% през 2020 поради COVID-19 кризата и очакваната рецесия, се казва в скорошен доклад на Министерството на земеделието на САЩ. 

Потреблението пада с 760 млн. литра спрямо 2019 до 5,253 млн. литра. Употребата на бензин през 2020 ще намалее също с 12.6% според Международната агенция по енергетика. Делът на биоетанола остава 5.6%. 

Най-голям спад в консумацията на биоетанол поради ограниченията в движението заради коронавируса се очаква в Германия (30%) и Франция (22%). В някои страни в ЕС употребата на биоетанол ще бъде подкрепена от увеличение в мандатите за смесване, а някои, като Унгария, дори ще потребят повече етанол в сравнение с 2019.  

След спад от 5.6% между 2018 и 2019, производството на биоетанол за гориво в ЕС се очаква да намалее с 9.8% тази година до 4,680 млн. литра.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.

Image by Falk Lademann licensed under CC BY-SA 2.0 via Flickr.