Употребата на биогорива в транспорта във Великобритания през миналата година е намаляла с 17.1% спрямо 2014, като потреблението на биодизел е регистрирало спад от 30%, показват нови официални данни.

При потреблението на биоетанол понижението е по-малко, от 2.1%. В резултат на това, биоетанолът достига дял от 54% през 2015 и изпреварва биодизела, който е бил водещото биогориво през 2014 година.

Според данните, Великобритания е потребила 1,464 милиона литра (386.7 милиона галона) течни биогорива през миналата година, което включва 795 милиона литра биоетанол и 669 милиона литра биодизел.

Биоетанолът е имал дял от 4.6% от използвания бензин, а биодизелът - 2.3% от общия дизел. Общият им дял в потреблението на бензин и дизел се е свил до 3.2% в сравнение с 3.9% през 2014 година.

През последното тримесечие на 2015 година употребата на течни биогорива в транспорта е намаляла с 4.2% до 413 милиона литра. Потреблението на етанол се е понижило с 2% до 198 милиона литра - най-ниското ниво за четвърто тримесечие от четири години.

Source: http://renewables.seenews.com/news/uk-biofuel-use-in-transport-drops-17-y-y-in-2015-519303