Великобритания ще трябва да въведе Е10, гориво, което съдържа 90% бензин и 10% биоетанол, като част от усилията, необходими за постигане на целите на страната за дела на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) през 2020 г., се казва в нов доклад на парламентарната Комисия по енергетика и климатични промени.

В момента смесите биогорива, които се използват във Великобритания, са E5 (95% бензин и 5% биоетанол) и B7 (93% дизел и 7% биодизел). Комисията призовава правителството да започне да се подготвя за въвеждането на E10, включително чрез информационна кампания, която да обясни кои автомобили не могат да използват E10. Докато E5 е съвместимо с всички коли, E10 не е подходящо за около 9% от регистрираните бензинови автомобили в страната, предимно по-стари модели.

Депутатите отбелязват, че E10 се продава в САЩ, Бразилия, Франция, Германия и Финландия.

Докладът предупреждава, че при запазване на сегашния курс правителството няма да постигне целта си за 15% дял на ВЕИ в общия енергиен микс, включително 10% в транспорта, през 2020 г. Делът на ВЕИ в транспорта е паднал миналата година до 4.23% от 4.93% през 2014 г.

Според депутатите процентът задължително съдържание на биогорива в обемите продадени от големи доставчици на горива трябва да бъде вдигнат незабавно.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.