Очаква се САЩ да произведе около 970,000 барела на ден етанол както през 2016, така и през 2017 година, според последната краткосрочна енергийна прогноза на американската Енергийна информационна администрация (EIA).
Това ще представлява малко увеличение спрямо 964,000 барела на ден, произведени през 2015 година според предварителни статистики. Новият януарски доклад за пръв път дава прогноза за 2017 година.
В предишния доклад на EIA, публикуван през декември, прогнозата за 2016 година беше за 960,000 барела на ден. Месец по-късни виждаме малко увеличение. EIA отбелязва, че в изготвянето на прогнозите си е използвала окончателните количества за 2014, 2015 и 2016 година съгласно програмата на САЩ за насърчаване на възобновяемите горива (Renewable Fuel Standard), които бяха определени през ноември.
По отношение на търсенето, потреблението на етанол се предвижда да бъде около 930,000 барела на ден средно през 2016 и през 2017 година. Миналата година то е било 910,000 барела на ден средно. Очакваното ниво на потребление показва, че делът на етанола от общите продажби на бензин ще бъде средно 10% през тази и следващата година. EIA не предвижда сериозно увеличение в търсенето на E15 или E85 през тези години.
 
Provided by SeeNews exclusively for Essentica.