Датската биотехнологична компания Novozymes A/S (CPH:NZYM-B) очаква сериозни предизвикателства през 2016 година, най-вече поради негативното влияние на ниските цени на петрола върху биоенергийния ѝ бизнес.  
Докладът на компанията за 2015 година, изнесен тази седмица, показа 5% органичен спад на продажбите в биоенергийния сегмент спрямо 2014 година. През последното тримесечие те отбелязват още по-рязко понижение от 15%. 
Силното представяне на селскостопанския и фуражен бизнес на компанията е спомогнало за компенсиране на слабите резултати при биоенергия и така Novozymes отчита органичен ръст на продажбите от 4% за 2015 година. През 2016 година компанията очаква продажбите към биоенергийната индустрия да намалеят отново, а общите ѝ продажби да регистрират органичен растеж от 3%-5%.
"Novozymes запазва амбицията си да ускори органичния растеж на продажбите до 8-10%. В резултат на ниските цени на пазарите на суровини в момента, обаче, и несигурността, която това създава за биоенергийния бизнес и растежа на новосъздаващите се пазари, Novozymes очаква годишният органичен ръст на продажбите за периода 2017-2020 година да бъде около историческите нива от 6-7%."
Биоенергийният бизнес на фирмата, който предлага ензими за производството на биогорива, включително етанол от скорбяла и целулозен етанол, страда, тъй като ниските цени на петрола и на етанола намаляват печалбите на клиентите. Настоящото състояние на пазара има и негативно въздействие над бъдещото навлизане на пазара на биогорива от ново поколение.