Износът на спиртоварен фураж (distillers grains) от САЩ регистрира нов рекорд от 12.56 милиона тона през 2015 година, Асоциацията за възобновяеми горива (RFA) съобщи в четвъртък. 
Спрямо 2014 година износът е нараснал с 11%, а спрямо 2009 година се е увеличил повече от двойно. 
През изминалата година САЩ изнася спиртоварен фураж, субпродукт от производството на етанол чрез сухо смилане, който се използва като храна на добитък и птици, към 45 страни. Китай отново е най-големият пазар. Към страната е насочен половината от износа от САЩ. 
RFA отбеляза, че Китай също така остава най-нестабилният пазар. Започването на второ антидъмпингово разследване в Китай срещу спиртоварен фураж от САЩ към края на 2015 година довежда до спад в износа.
През 2015 година 34% от спиртоварния фураж произведен в САЩ отива за износ. Стойността на износа е 2.94 милиарда долара (2.64 милиарда евро), понижение от 1% спрямо 2014 година. На нива от 234 долара на тон, средните износни цени са с 11% по-ниски от тези през 2014 година. 
По-рано този месец асоциацията изнесе статистически данни, които показаха, че САЩ са изнесли 836 милиона галона (3.17 милиарда литра) етанол през 2015 година, същото количество, както и през 2014 година. От общото количество етанол произведено в страната, 5.7% е отишло за износ. Стойността на износа е 1.78 милиарда долара. Вносът на етанол през 2015 е 93 милиона галона. 
 
Provided by SeeNews exclusively for Essentica.