Европейската асоциация на производителите на възобновяема етанол ePURE миналата седмица съобщи, че членовете й са произвели 5.84 млрд. литра етанол през 2017, като са работили на 85% от капацитета си. Предишната година производството е достигнало 5.2 млрд. литра, като заводите са работили на 82% от възможностите си.

Европейският етанол продължава да подобрява представянето си по отношение на спестените парникови газове спрямо бензина, достигайки средно ниво от 70% за 2017, или 4 процентни пункта повече отколкото през 2016.

Около 81% от етанола произведен миналата година е отишъл за гориво, докато 10% са били за индустриална употреба и 9% за храни и напитки.

През 2017 членовете на ePURE също така са произвели 5.71 млн. тона вторични продукти, включително 4.32 млн. тона храна за животни.

 

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.