Изсушеният спиртоварен зърнен остатък (DDGS), страничен продукт от производството на етанол от зърно, се използва като високопротеинова съставка за фураж на животни, най-често говеда, крави, свине и някои видове птици.

Спиртоварният остатък обикновено се изсушава, за да се намали теглото му и да може да се транспортира по-лесно.

DDGS като цяло съдържа три пъти повече мазнини, протеини, фибри, фосфор и сяра в сравнение със самото зърно, от което произлиза. Хранителните му стойности зависят от типа изходно зърно, методите използвани за превръщането му в етанол, както и начина на сушене.

Спиртоварният остатък от царевица съдържа между 32.4% и 34.5% протеин според данни, използвани от изследователското звено на Канадската говедовъдна асоциация (CCA), докато в пшеничния еквивалент съдържанието е между 30.6% и 44.7%. Суровата мазнина е по-висока при продукта от царевица, 5.6-8.3%, в сравнение с 3.7-4.4% за остатъка от пшеница. Съдържанието на фибри е също по-високо при царевичния остатък, от 34.1% до 48.1%, докато при пшеничния е 22.7% до 36.5%. 

Когато е включен в диетата на животните в количество до 15%, спиртоварният остатък се смята за отличен заместител на соята или рапицата като протеинова добавка. В количества до 50% се използва като източник на енергия.