„Българското млечно говедовъдство е сред най-неефективните в ЕС, заедно с румънското”, се констатира в един от анализите на Института по пазарна икономика. „За да оцелеят, българските животновъди трябва да работят в посока увеличаване на стадата и повишение на средната млечност. Затварянето на производствения цикъл с преработка на мляко,  може да се окаже удачно решение само за част от фермите. Фермите трябва да се стремят към средна млечност от минимум 7 тона на глава и оптимизиране на разходите, за да  бъдат конкурентоспособни в европейски план”, се казва още в този анализ.
Повишаването на средната млечност би могло да се постигне с ползването на DDGS - сухият зърнен спиртоварен остатък след производството на етанол.
DDGS все повече се налага като предпочитана добавка към фуража на млекодайните животни, тъй като увеличава млекодобива с около 30% и същевременно е натурален продукт без съдържание на ГМО. Царевичният DDGS съдържа 27%-30% протеини и 10-13% мазнини, а пшеничният DDGS - 29%-33% протеини и 3-6% мазнини. Дозата DDGS в дневната дажба на млекодайните животни варира от 10 до 50%  в зависимост от породите животни и етапа на отглеждането им. Високата протеинова стойност в продукта дава основания на все повече учени да твърдят, че от добавка към фуража, DDGS може да се превърне в основна храна при отглеждането на едър рогат добитък.
DDGS, като добавка към фуража, използват все повече кравеферми и свинеферми, използва се активно и при отглеждането на овце и кози, споделя Димитър Хадживълчев, търговски директор на Есентика. Освен за увеличаване на млеконадоя, този продукт се оказва особено полезен и при отглеждането на свине, тъй като намалява храносмилателните проблеми и нуждата от фосфорни добавки, подпомага угояването на зрелите животни, както и захранването на отбитите прасенца.
DDGS се налага като ценена суровина и при стопаните от Гърция, където до скоро не бе особено познат. Турските фермери, за разлика от гръцките си колеги, отдавна познават предимствата на българския DDGS и за тях се явяваме предпочитан партньор, заради качеството на свободния от ГМО продукт, който получават.  
Сухият спиртоварен остатък, освен всичко друго, е и много по-изгоден като цена от традиционно използваните за фураж слънчогледов и соев шрот и стопаните могат значително да намалят разходите си за фураж при увеличаване на прираста и млеконадоя.