14 300 милиона галона етанол е производството на етанол в САЩ през 2014 г., се посочва в доклад на Renewable Fuels Association. Това прави почти 58% от общото световно производство на етанол. Следващ в класацията е Бразилия (25% от световното производство), която е произвела 6 190 млн. галона. 
Европейският съюз заема третата позиция с 6% от общото производство, което възлиза на 1 445 млн. галона. 
Други сериозни производители на етанол са също Китай, Канада, Тайланд, Аржентина и Индия. 
Щатите се явяват и най-големият износител. Основната част от износът им се е осъществявал към Канада. Сред най-големите износите се нареждат и Бразилия, Обединените Арабски емирства, Филипините и Мексико. 
Въпреки данъчните утежнения от страна на Европейския съюз над 50 млн. галона етанол са внесени в Европа от американски производители, отчита още статистиката. 
Напълно очаквано американските компании  са и най-големите производители и износители и на гранулиран фураж.  
Тенденцията е компаниите от САЩ да стават все по-агресивни на външните пазари, предвид факта, че темпът на развитие на вътрешната консумацията на етанол, е с по-бавен в сравнение със строителството на нови мощности, се посочва също така в доклада. 
Таблица: 
 
Държава                 производство на етанол в млн. галони
 
United States                              14,300
Brazil                                            6,190 
Europe                                          1,445 
China                                               635 
Canada                                            510 
Thailand                                          310 
Argentina                                        160 
India                                                155 
Rest of World                                  865

Вижте повече: