Инженер Иванов, разкажете ни за Вашата позиция в компанията и отговорностите на управлявания от Вас отдел?

Работя в компанията от 2002 г. като в момента заемам длъжността Главен инженер и управлявам техническата дирекция на компанията. Отговарям за управлението на три основни отдела, които са подчинени съответно на главния енергетик, главния механик и главния специалист КИП апаратура. В ресора ми влиза и управлението на електротехници и огняри, механици, ел. техник, обслужващи работници. Това на практика е екипът, който участва в създаването на завода. 
Нашият отдел участва активно в реализирането на новите  инвестиции на фабриката, проектирането, изграждането, одобрението им и в последствие експлоатацията им. Ние се гордеем с факта, че производствените мощности на Есентика по нищо не отстъпват на най-добрите примери от Западна Европа и Америка. Дори в много отношения ги превъзхождат като технологии и оборудване. 
Факт е, че в завода на Есентика освен с оборудване, можем да се похвалим и с  паркове, градинки и други социални придобивки за работещите тук.  

Кое отличава Есентика от други подобни производства в контекста на Вашата работа?

Ако трябва да определя кое отличава заводът на Есентика от други подобни – определено това е екипът и организацията на работния процес при нас. В Западна Европа например е практика да се ползват външни доставчици, които да отговарят за безпроблемното функциониране на производството. 
При нас разполагаме със собствен екип, който познава отлично всяка една технология и може да реагира светкавично при настъпване на авария или друга ситуация, която изисква наемането на квалифициран инженерен персонал. Дори, когато се правят годишни ремонти, на запад отново използват външен доставчик и обикновено самия завод няма цял екип, а едно лице, което организира работата на външната фирма по доставка.
Използваме външни компании, единствено когато се налага изграждането на нова инсталация или конструкция. 
Почти всички служители във фабриката на Есентика са нови и носят в себе си духа на промяната. Останали са разбира се и част от старите кадри на завода. Но най-важното е, че ние имаме вече изградена традиция да създаваме сами специалистите, от които имаме нужда – обучаваме ги посредством работа с едни от най-иновативните технологии. 

Каква е технологията на завода на Есентика? 

Технологията на завода е разработена от водеща австрийска консултантска фирма – VOGELBUSCH. Въпреки че производственият процес е проектиран в Австрия, тук на местно ниво нашите технолози са участвали активно в проектирането на производството и са напаснали технологията, така че да се получи най-доброто качество от местните суровини. 
Заводът на Есентика има изключително добре развит технически отдел, което ни позволява непрекъснато да надграждаме и усъвършенстваме производството. Целият процес е дигитализиран, нон-стоп следим за всеки цикъл и процес и по този начин предотвратяваме редица проблеми, които могат да възникнат в процеса на производство. 
Освен технологиите в производството отделяме изключително голямо внимание и на комуникационния процес. Ето например имаме супервайзор специално назначен да следи за това, което се е случило като аварийни или ремонтни дейности. Негова отговорност е да контролира всеки един елемент, който се влага, и да осигурява коректното му зареждане на склад, предаването и въвеждането на информацията в базата ни и т.н.
Не на последно място искам да подчертая и изключително стриктното спазване на системата за управление на качеството и безопасността на труда в производствения процес.