Производството на пшеница в ЕС и Обединеното кралство за 2024 г., изключвайки твърдата пшеница, ще бъде 134.5 милиона тона, според юнската прогноза на COCERAL, Европейската асоциация за търговия със зърно и други селскостопански продукти.

Това е малко повече от прогнозата от март за 134.1 милиона тона, но по-малко от ожънатите през миналата година 139.9 милиона тона.

Силните валежи в края на миналата година значително повлияха на засяването на пшеница и ечемик в северозападна Европа, включително Франция, Германия, Обединеното кралство, Балтийските страни и Полша, докато в Испания се очаква значителен ръст на реколтата в сравнение с 2023 г., отбелязва COCERAL.

Прогнозата за производството на мека пшеница в България е 6.104 милиона тона, което е спад в сравнение с 6.416 милиона тона добити миналата година.

Прогнозата за реколтата от ечемик е намалена на 59.9 милиона тона от 61.2 милиона тона, но все пак е повече от 54.4-те милиона тона през 2023 г. COCERAL прогнозира обща зърнена реколта тази година в ЕС-27 и Обединеното кралство от 296.0 милиона тона, близо до предишната прогноза от 295.5 милиона тона и над реколтата от 292.8 милиона тона през 2023 г.

В началото на жътвената кампания по-рано през юни, българският министър на земеделието Георги Тахов прогнозира, че добивът на пшеница ще достигне между 6.1 и 6.3 милиона тона тази година.

Междувременно, Bloomberg съобщи, че пшеницата от държавите от ЕС, граничещи с Черно море, като Румъния и България, се търгува на по-ниски цени от пшеницата от други производители, поради високите добиви в региона.

Допълнителна информация:

https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/109355/whs-24f.pdf?v=3276.3