Производството и използването на възобновяем етанол от производители в ЕС продължава да постига по-голямо намаляване на емисиите спрямо фосилните горива през 2023 г., достигайки средно намаление от 79.1%. Според новосертифицирани данни това е дванадесета поредна година, в която европейският възобновяем етанол е подобрил своите показатели за намаляване на парниковите газове.

През 2011 г. тази цифра е била 49.6%.

Европейската асоциация за възобновяем етанол ePURE, която обединява 20 компании с около 50 рафинерии в целия ЕС и Великобритания, посочи, че напредъкът в този показател демонстрира неспирните усилия и иновации в индустрията с цел намаляването на емисиите и подобряване на устойчивостта.

Докладът идва в момент, в който ЕС се готви за нов мандат. „Стратегическата стойност на европейските биорафинерии за етанол никога не е била по-ясна“, заяви Дейвид Карпинтеро, генерален директор на ePURE, като добави, че индустрията допринася за ключови стратегически цели на ЕС, включително борбата с изменението на климата, енергийната независимост, сигурността на храните и автономията в индустрията и селското стопанство.

ePURE посочи, че членовете му отново произвеждат повече храна отколкото гориво, добивайки 6.5 милиона тони хранителни и фуражни продукти.