Японският автомобилен производител Nissan Motor е разработил и в момента тества стационарна система за производство на електроенергия, която се захранва с биоетанол.

Изпитанията се провеждат в завода на компанията в Точиги, Япония. Целта е да се подобри капацитетът и да се постигне пълномащабно приложение от 2030 г. Използваната система е базирана на иновативната автомобилна двигателна технология на Nissan от 2016 г., която използва горивна клетка с твърд оксид (SOFC) на биоетанол.

Този тип клетки могат да работят добре с високотемпературни преобразуватели и могат да произвеждат електричество като използват водород, получен от преобразуване на горива, които реагират с кислород, като например етанол, природен газ и пропан-бутан, обяснява компанията.

От 2025 г. демонстрационната система ще бъде захранвана с биоетанол, произведен от сорго. 

Nissan цели да електрифицира изцяло оборудването в заводите си до 2050 г., като използва зелени енергийни източници или горивни клетки, захранвани от алтернативни горива.