Авиацията е отговорна за 2% от световните емисии CO2 за 2010 г. като прогнозите са нейният дял да нарасне на 3.5% да 2030. Тенденцията за повишаването на авио дяла на замърсяването с парникови газове се дължи на растящата средна класа, експанзията на глобалният транспорт и множество фактори, сред които и навлизането на биоетанола и биодизела като предпочитани алтернативи на фосилните горива в автомобилната индустрия. Това налага световните лидери като Boeing и Airbus да съсредоточат по-усилено вниманието си към иновациите в химическата и биогоривна промишленост. 

През декември 2014 Boeing реализира първият полет, който използва смес от 15% „зелен дизел“ и 85% традиционно самолетно гориво. Новото биогориво, наречено „зелен дизел“ е подобно на биодизелът по това, че се произвежда от растителни масла, животински мазнини и отработени готварски мазнини, но по различна технология и с различен химичен състав. Зеленият дизел е изключително подходящ за самолетни горивни смеси, защото неговите молекули не съдържат кислород, което го прави изключително стабилен във времето.

Използването на биогорива е само част от трикомпонентната стратегия на Boeing за устойчиво развитие като допълнение към повишаването на ефективността на полетите и самото горивно потребление. 

„Биогоривата все още не са достатъчно позната за българската авиоиндустрия суровина”, коментира Димитър Хадживълчев, търговски директор на Есентика. “Предстоящите ни разработки в тази посока ще спомогнат за редуциране на вредните емисии от страна на местните авиокомпании, както и за намаляване на себестойността на полетите.” 

снимка: Marina Zezelina / Shutterstock.com