Перспективите за производство на авиационно гориво от етанол наскоро се засилиха в САЩ с публикуването на насоки относно данъчния кредит за устойчиво авиационно гориво (SAF) предвиден в Закона за намаляване на инфлацията.

Насоките на Министерството на финансите дават яснота относно условията за получаване на данъчния кредит от 1,25 до 1,75 щатски долара на галон и позволяват използването на GREET модела на Министерството на енергетиката. Актуализираната версия на този модел, която би трябвало да се изготви скоро, ще бъде един от методите, използвани за определяне на това дали да се получава кредита или не.

Американската коалиция за етанол (ACE) заяви, че това решение открива пистата към самолетно гориво от етанол.

"Решението на Министерството на финансите ще позволи на етанола от царевица да се превърне във важна суровина за производство на чисто самолетно гориво в близките години и да изпълни обещанието на президента Байдън, че земеделците ще предоставят 95% от SAF през следващите две десетилетия", коментира изпълнителният директор на ACE Брайън Дженингс.

Президентът и изпълнителен директор на Асоциацията за възобновяеми горива Джеф Купър каза, че етанолът от зърнени култури е най-изобилстващият и икономически изгоден източник за широкомащабното производство на SAF.

Данъчният кредит за SAF насърчава производството на самолетно гориво, което постига намаление от поне 50% на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл спрямо авиационното гориво от петрол.