Учени от университета Хериот-Уат в Обединеното кралство са измислили начин за използване на отпадните води от алкохолната индустрия при производство на зелен водород. Този подход може да подобри устойчивостта на зеленото гориво, като намали употребата на прясна вода.

Дестилационната промишленост в Шотландия произвежда около 1 млн. литра отпадъчни води годишно, а общо за света се смята, че се генерират около 1 млрд. литра такива води годишно.

"За да се произведе 1 кг зелен водород, са необходими 9 кг вода. Междувременно, производството на всеки литър малцово уиски създава около 10 литра отпадъци," посочва д-р Съдагар Пичаймату от Факултета по инженерни и физически науки на Хериот-Уат, като добавя, че изследването се фокусира върху това как да се използват тези отпадъчни води за производство на възобновяем водород с прост процес за отстраняване на отпадъчните материали от водата.

Изследователите са разработили наночастицата никел селенид, която позволява отпадните води да се използват вместо прясна вода в процеса на производство на зелен водород. Този наноматериал обработва отпадната вода, от която, според резултатите от изследването, се произвеждат сходни и дори малко по-големи количества зелен водород, в сравнение с тези при използването на прясна вода.

Изследованието "От питие до чисто гориво: Използване на отпадъчни води от производството на алкохол за електролиза на H2 с нано никел селенид като катализатор за окисление на водата" бе публикувано в списанието на Кралското химическо дружество "Sustainable Energy & Fuels".

По-нанатъшните планове на изследователския екип включват разработването на собствен прототип на електролизьор.