Прогнозата за реколтата от земеделски култури в ЕС е допълнително коригирана надолу в юлското издание на бюлетина JRC MARS - Наблюдение на земеделските култури в Европа.

Тази корекция най-вече се дължи на по-сухите от обичайното условия, които продължиха повече от един месец в обширни райони на Западна, Централна и Северна Европа, както и в източна Румъния.

Прогнозата за реколтата при повечето култури все пак остава на или леко над средната петгодишна норма, но за някои нивата ще са значително по-ниски.

Очакванията за добив на пролетен ечемик вече са с 14% под средната петгодишна норма след корекции надолу в юлския доклад за Дания, Швеция, Финландия и балтийските страни. Прогнозата за реколтата на слънчоглед претърпява най-съществената корекция надолу, с 4% спрямо юни, достигайки 5% под средната петгодишна норма, поради влошените перспективи за реколта в Румъния.

Според доклада, обилните валежи са довели до забавяне на прибирането на реколтата и потенциално намалено качество на зърното в западните части на България, Румъния, Словения, Хърватия и Унгария.