Възобновяемият етанол от членовете на ePURE през 2022 г. постигна рекордно намаление от над 78% на парниковите газове спрямо изкопаемите горива, Европейската асоциация за възобновяем етанол, ePURE, съобщи наскоро.

Това е 11-ата поредна година, в която производството и употребата на етанол от членовете на ePURE подобрява своята ефективност в намаляването на въглеродния диоксид (CO2).

Асоциацията подчертава важността на вътрешното производство на възобновяем етанол от ЕС за хранителната сигурност, енергийната независимост и целите за декарбонизация на транспорта в Европа.

„Всяка година членовете на ePURE подобряват производствените си процеси с решения, които не са само на чертеж, а вече дават резултати - включително улавяне на биогенния CO2 и по-голямо производството на храни, фуражи и горива“, каза генералният директор на ePURE Дейвид Карпинтеро.

ePURE обединява 21 производствени компании с около 50 рафинерии в ЕС и Великобритания. Заедно те представляват около 85% от общото производство на възобновяем етанол в ЕС.

Според данните, членовете на ePURE отново са произвели повече храни и фуражи (5,9 милиона тона) отколкото възобновяем етанол (4,5 милиона тона). Освен това, те са уловили 1,1 милиона тона CO2.