Износът на спиртни напитки от ЕС за 2023 г. възлиза на 9.07 милиарда евро, което представлява спад от 7% спрямо 2022 г., показват данни, изнесени по-рано тази година от spiritsEUROPE.

Търговската асоциация все пак заявява, че секторът е показал устойчивост в трудна година с геополитически напрежения и висока инфлация, докато 2022 г. е била много силна след отварянето на границите и ресторантите.

Спиртни напитки от грозде и джибри съставляват 39% от износа, следвани от уискитата с дял от 19%, ликьори и ободрителни питиета със 17%, други категории с 11% и водка с 10%.

През миналата година секторът е подпомогнат от азиатските пазари, докато износът към САЩ пада с 27% спрямо 2022. САЩ обаче остават най-големият пазар за спиртни напитки от ЕС на стойност 2.76 милиарда евро за 2023. Спадът се отдава на намалението на излишъци, натрупани след пандемията, и на нарастващите разходи за живот.

Износът за Китай и Великобритания е нараснал с 2% и 8% съответно до 889 милиона евро и 852 милиона евро.

Сред обещаващите пазари Индия бележи ръст от 7%, а страните от АСЕАН като цяло от 10%, докато Субсахарска Африка и Латинска Америка показват спад от съответно 7% и 13%.

Организацията отбелязва, че растежът на износа на спиртни напитки от ЕС се забавя от 65% между 2011 и 2021 г. на 45% между 2013 и 2023 г. и призовава за силна подкрепа чрез търговски и подкрепящи политики.