ЕС не отбелязва особен напредък по отношение на използването на възобновяема енергия в транспорта. Това показват актуализирани данни на Евростат за 2022 г., според които делът на възобновяема енергия в транспорта на ЕС (RES-T) е 9,6%.

Това ниво представлява леко увеличение от 0,5 процентни пункта спрямо предходната година, но спад от 0,6 пункта спрямо 2020 г. Според Европейската асоциация за възобновяем етанол ePURE липсата на напредък отразява ограниченията за биогоривата, въведени през 2021 г., както и възстановяването след COVID-19 кризата, при което наблюдаваме как използването на фосилни горива нараства непропорционално спрямо това на възобновяемите източници.

В същото време ЕС е далеч от декарбонизация на транспорта с електрически превозни средства, тъй като възобновяемото електричество представлява само 0,1% от енергията в транспорта.

ePURE напомня, че отчетеният дял на възобновяема енергия включва мултипликатори за определени биогорива или зелен ток, които съществуват само на хартия и не спомагат за намаляване на емисиите. Без тези мултипликатори организацията изчислява, че реалният RES-T за пътния и железопътния транспорт в ЕС-27 през 2022 г. е едва 7%.

С продължаващата тежка зависимост на европейския транспорт от фосилни горива и новата цел за RES-T от 29% възобновяема енергия до 2030 г., има належаща нужда от по-прагматичен подход към постигането на климатичните цели, казва ePURE. Биогоривата от земеделски култури, като възобновяемият етанол, предлагат най-бързия, изгоден, устойчив и социално инклузивен начин за намаляване на емисиите в ЕС, твърди организацията.