За да се ускори производството на био самолетно гориво, обемите етанол, които в момента се използват в пътния транспорт, могат да бъдат прехвърлени към авиацията с навлизането на повече електромобили. 

Предложението е на група американски учени в доклад, публикуван през месец март в iScience

За достигане на нулеви нетни емисии до 2050 г., е от съществено значение да се увеличи значително производството на устойчиво самолетно гориво (SAF) и електрогорива, особено през 2030-те години. Според доклада изключително важно е да успеем да достигнем производство от 40 милиона-50 милиона тона SAF до 2030 г. Тъй като устойчивите ресурси биомаса са ограничени, приоритизацията на тяхното използване в сектори като авиацията е крайно необходимо.

И тук идва на помощ етанолът. С използването на процеса alcohol-to-jet, както и с насърчаването на заводите за хидрообработени естери и мастни киселини (HEFA) да намалят производството на дизел в полза на авиационното гориво, би било възможно предлагането на SAF да се повиши с 14 милиона-22 милиона тона до 2030 г., покривайки 25%-50% от очакваното търсене.

Статията на изследователите от Калифорнийския университет е озаглавена “Forging a sustainable sky: Unveiling the pillars of aviation e-fuel production for carbon emission circularity”.