Европейските биорафинерии могат да играят важна роля в прехода към устойчивост, въпреки че техните ползи често биват засенчени от споровете на тема “Храна срещу гориво”.

Възобновяемият етанол може да допринесе много за намаляване на зависимостта на континента от фосилни горива и намаляване на парниковите емисии от транспорта. Той е и налично в момента, произведено в Европа решение. Според данни на Европейската асоциация за възобновяем етанол ePURE преминаването на всички бензинови автомобили в ЕС към гориво Е10 би имало същия ефект за намаляване на емисиите на CO2, като премахването на 8,2 милиона автомобила от пътя.

Европейските биорафинерии също така допринасят за независимостта на Европа по отношение на фуражите и подобряват сигурността на храните. Асоциацията твърди, че в сектора няма конфликт “храна срещу гориво”, тъй като той всъщност произвежда “храна и гориво”. През 2022 г. членовете на ePURE са произвели 5,9 милиона тона хранителни и фуражни копродукти, включително фуражи с високо съдържание на протеини, което надхвърля техния добив на етанол за годината от 4,5 милиона тона.

Индустрията е и местен източник на биогенен CO2, който замества фосилния CO2 в продукти като газирани напитки.

Тъй като ЕС в момента разчита на внос на фуражи с високо съдържание на протеини, има смисъл от увеличаването на местното производството на фураж от етаноловите биорафинерии. Това би допринесло и за по-стабилни доходи за европейските фермери, като същевременно ще помогне за стабилизиране на пазара на селскостопански стоки.

Асоциацията отбелязва, че европейските биорафинерии използват малка част от обработваемата земя без риск от обезлесяване, за да произвеждат едновременно храна, фуражи и възобновяемо гориво. През 2018 г. земеделската площ в ЕС, използвана за отглеждане на култури за етанол, е била 2,2% от обработваемата земя на ЕС.

Допълнителни ресурси:

https://www.epure.org/renewable-ethanol-biorefineries-for-europe/

https://ethanolfacts.eu/question-post/is-there-a-food-vs-fuel-conflict/

https://www.epure.org/news/the-case-for-european-renewable-ethanol-in-shipping-and-aviation/

https://www.epure.org/news/how-can-the-eu-support-european-farmers-try-a-more-consistent-eu-biofuels-policy/