В ирландската дестилационна промишленост, местната пшеница се явява алтернатива на вносната царевица. Според нови изследвания съществува корелация между нивата на протеините, нишестето и добива на алкохол, което означава, че високопродуктивната ирландска пшеница е подходяща за дестилиране.

С добив от над 410 литра алкохол на тон суха база, пшеницата има голям потенциал да играе съществена роля в производството на спиртни напитки. Това мнение бе изразено от Шинейд Морис от Югоизточния технологичен университет (SETU) по време на конференция на Teagasc, проведена по-рано тази година, съобщава Irish Farmers Journal.

SETU и Teagasc, Ирландската агенция за развитие на земеделието и храните, сключват партньорство през октомври 2023 г. за създаване на национален център за иновации в пивоварството и дестилирането. Един от проектите цели да произвежда и обработва ирландска пшеница и култури като ръж, царевица и спелта като заместители на вносната царевица.

Националният център за пивоварство и дестилация (NCBD) обяснява, че в последните години дестилериите се опитват да възродят стари сортове и рецепти, за да се диверсифицират, като NCBD подкрепя тази иновация, използвайки пилотна инсталация за оптимизиране на вкусовите профили, добивите и цялостните процеси за различни смеси за уиски.