Американската компания за авиационни технологии Honeywell наскоро представи нова технология за производството на самолетно гориво от етанол, която ще спомогне да се посрещне нарастващото търсене на устойчиви горива в авиацията, а в същото време ще открие нови възможности за бизнес за производителите на етанол.

Потреблението на устойчиво авиационно гориво се увеличава, подпомогнато от различни инициативи като планът 'Fit for 55' на ЕС, като част от който Европа цели 63-процентен дял на тези горива по европейските летища до 2050 г. В същото време предлагането на традиционните суровини за производството на чисто самолетно гориво като растителни масла, животински мазнини и отпадъчни масла е ограничено, отбелязва компанията. Тя допълва, че етанолът е широко достъпна и икономически изгодна суровина. 

Технологията на Honeywell позволява преобразуването на етанол от царевица, зърно или захарна тръстика, както и целулозен етанол, в самолетно гориво. В зависимост от това от какво е произведен етанолът, употребата му може да намали емисиите парникови газове с 80% в сравнение със самолетното гориво от петрол на база жизнен цикъл, изчислява компанията.

Строителството на нови мощности за “зелено” самолетно гориво се ускорява от модулния характер на технологията. Дизайнът също така е замислен с цел по-бързото преобразуване на съществуващи или спрени петролни рафинерии в заводи за устойчиво авиационно гориво.