Употребата на етанол в Европа през периода 2022-2027 ще остане близо до нивата от 2021 г., въпреки спад в потреблението на бензин и дизел, се казва в доклад на Международната енергийна агенция (IEA), публикуван през декември.

Великобритания ще постигне най-силния ръст от 55%, или 400 млн. литра на година, в резултата на изискването си за възобновяеми горива в транспорта. Франция също ще отбележи ръст благодарение на увеличаващия се брой “flex-fuel” автомобили в страната. Общо за Европейския съюз обаче търсенето на етанол ще достигне връх към средата на прогнозния период и след това ще намалее към 2027 г. в резултата на спад от 10% в потреблението на бензин. 

Очаква се общото търсене на биогорива в Европа да се увеличи с 5% до 29,200 млн. литра на година през следващите пет години благодарение на ръст при възобновяемия дизел и самолетното биогориво, докато търсенето на биодизел ще намалее.

В ускорения сценарий на доклада, при който “Fit for 55” целите са включени в национални политики на държавите членки, ръстът при биогоривата е по-голям. 

В световен мащаб търсенето на етанол е нараснало с 3%, или 3,100 млн. литра на година, през 2021-2022. За това допринасят Индия, която предлага гарантирана цена в подкрепа на целта си за 20% етанол в горивото, и Бразиля, благодарение на многото “flex-fuel” автомобили и по-изгодните цени на етанола.    

Световното търсене на биогорива ще нарастне с 35,000 млн. литра на година или 20% през 2022-2027 според основната прогноза в доклада. Напредналите икономики увеличават употребата си на възобновяем дизел и самолетно биогориво, докато развиващите се страни използват повече етанол и биодизел, за да намалят вноса на петрол и да стимулират местната икономика.