Очаква се глобалното търсене на биогорива да нарасне с 38 млрд. литра между 2023 и 2028 г., което представлява увеличение от почти 30% в сравнение с предходния петгодишен период, според доклада Renewables 2023 на Международната агенция по енергетика (IEA), публикуван през януари.

До 2028 г. общото търсене на биогорива се предвижда да скочи до 200 млрд. литра, като възобновяемият дизел и етанолът са отговорни за две трети от увеличението.

Повишеното търсене на биогорива основно се дължи на развиващите се икономики, особено Бразилия, Индонезия и Индия, които имат силни политики за биогорива, както и на нарастващо потребление на транспортни горива и наличие на суровини, посочва докладът. Растежът в развитите икономики като ЕС, САЩ, Канада и Япония е ограничен от фактори като увеличаващо се използване на електромобили, подобрения в ефективността на превозните средства, високи цени на биогоривата и технически ограничения. Възобновяемият дизел и био самолетното гориво са основните сегменти на растеж в тези региони.

Търсенето на етанол в Европа нараства леко през прогнозния период. Според основния сценарий в доклада, смесването на етанол с бензин остава стабилно в Германия, повишава се до 15% във Франция, при положение, че подкрепата за E85 там продължава, и се увеличава до 6% в Испания. Финландия, Нидерландия и Обединеното кралство постигат близо 10% смесване на етанол. Полша въвежда E10, като също доближава 10% “блендинг” към 2028 г. Изискванията за смесване обаче се намаляват в Швеция и Финландия.