Международен екип от изследователи успешно трансформира етанол в зелен водород и ацетал, съединение, което се използва в доста индустрии и може да се открие в хранителни продукти, текстил и гума.

Проектът, наречен GH2 и финансиран от Horizon Europe, разглежда икономическата целесъобразност на едновременното производство на ацетал и зелен водород. Според него производството на един килограм зелен водород от 87 литра етанол може също да даде 72 литра ацетал.

"Проектът GH2 цели да използва слънчева енергия, биоетанол и вода, за да предизвика химична реакция, която произвежда зелен водород и ценни C2+ химикали," обяснява д-р Олександр Саватеев. Целта е да се намали себестойността на зеления водород чрез едновременното му произвоство с ценни химикали като ацетал.

Изследователите за разработили специфичен фотокатализатор за процеса на преобразуване, по време на който водород се извлича от разтвор на биоетанол във вода с използване на слънчева енергия.

Резултатите са публикувани в статия с заглавие "Увеличаване на печалбата от фотореформинг на етанол чрез едновременно производство на H2 и ацетал" в списание "Global Challenges".