Полша се присъедини към списъка на държавите-членки на ЕС, използващи горивото E10.  

От началото на 2024 г. шофьорите в Полша имат възможността да зареждат E10 - смес от бензин, обогатен с до 10% възобновяем етанол - на бензиностанции из цялата страна.

С въвеждането E10 в Полша вече 19 държави-членки на ЕС, наред с Обединеното кралство, използват този вид гориво. То е съвместимо с почти всички бензинови и хибридни автомобили на пътя в момента, посочва Европейската асоциация за възобновяем етанол ePURE. 

E10 постепенно разширява пазарите си в Европа от 2009 г. насам. Другите държави-членки на ЕС, в които Е10 е достъпно, включват Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Румъния, Словакия и Швеция.

E10 е по-екологична алтернатива на обикновения бензин. Според ePURE възобновяемият етанол, произведен от членовете на асоциацията, има с над 78% по-ниски емисии парникови газове в сравнение с фосилния бензин за 2022 г.